Badania diagnostyczne

Diagnostyka

Diagnostyka w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych do POZ)