Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Home / Podstawowa Opieka Zdrowotna / Poradnia lekarza POZ dla dzieci
Home / Podstawowa Opieka Zdrowotna / Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Zakres świadczeń:

  • bezpłatnie finansowane z NFZ konsultacje specjalistyczne: lekarza chorób dzieci – lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego
  • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki
  • szczepienia profilaktyczne
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia (zapytaj o bezpłatny przegląd chorób układu krążenia w rejestracji placówki)
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem NFZ
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Zapisy do w Przychodni Gambit Lubawka: 

Specjaliści: